תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 9 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג' פרק ג' עמ' ק"י, ט"ו תמוז תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. העולמות מחולקים עפ"י ד' בחי' דאו"י ונבחנים עפ"י המסכים שבהם ולא עפ"י החומרים שבהם 2. ככל שהמסך גובה יותר, כך העולם גבוה יותר. מסך דבחי"ד א"ק ג' אצילות, ב' בריאה, א' ז"א ושורש עשיה 3. אצילות הוא השורש לכל העולמות בי"ע (בריאה יצירה עשיה) 4. נשאלת שאלה מודע כתר שהוא עולם א"ק – לא הוא השורש. התשובה היא שהוא בחינת האמונה שהיא מעל כל מחשבה כמו שהכתר הוא מעל הראש 5. כדי שיתקבל אור בעולם הבריאה צריך מסך אחד שמלביש על אור החכמה. כדי שיתקבל אור בעולם היצירה צריכים להיות ב' מסכים, אחד המלביש על אור החכמה ואחד המלביש על אור הבינה. כדי שיתקבל אור בעולם העשיה צריכים ג' מסכים אחד על אור החכמה אחד על הבינה והשלישי על ז"א כדי שיתקבל אור הנפש בעשיה. ❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא