לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 33 |אלף עה-עו | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 33 |אלף עה-עו | הדף היומי

1. ההבדל בין ם' דצלם לל' דצלם הוא במעבר מאויר לאור דהיינו מחסדים מכוסים לחסדים מגולים. 2. מעבר זה מתקיים במצב הגדלות שע"י אור ע"ב-ס"ג עולים האח"פ למדרגה ומאפשרים גדלות. 3. למרות הגדלות באו"א דתבונה הג' אין הי' יוצאת מאויר והוא נשאר מצד תפיסת התחתון בבחינת אויר למרות שיש לו את עצם אור החכמה זו אינה מגולה. 4. ל' דצלם נקרא מגדל הפורח באויר דהיינו שהוא נתלה על בחינת האויר של הם' דצלם שבלעדיו לא יכולה להיות לו גדלות הנקראת מגדל. א- מצד זה שאם יש לו הארת חכמה חייב לקבל מהעצם החכמה הלא מגולית שיש באויר. ב- שגילוי החכמה תלוי בצב בכך שתהיה בחינת מנעולא וחסדים מכוסים בבחינה העליונה דהיינו ע"י כך שנועלים את החכמה של צ"א מתאפשרת חכמה של צ"ב בסוד ל"ב נתיבות חכמה והוא סוד מגדל הפורח באויר.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא