תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 6- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג' פרק ב' עמוד ק"ו י"ב תמוז תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

1. ד' עולמות אבי"ע מתחלקים על פי ד' אותיות הוי"ה ועל פי הספירות כנגדם בהתאמה חכמה, בינה, תפארת ומלכות. 2. כל אור מגיע מא"ס ואם אין שום מסך, אז הוא מתפשט באופן חופשי עד המדרגה שביקשה אותו. 3. המסך הראשון שקיים בפועל הוא בתחתית עולם אצילות. היות וכך לא יוכל האור א"ס לעבור בצורה חופשית לעולם הבריאה. 4. מתעוררת קושיה: הרי למדנו בעולם אצילות ובעולם א"ק הרבה מסכים, וכיצד אומר שאין מסכים באצילות? תשובה- כל המסכים שלמדנו הם רק השלכה מהתכללות התחתון בעליון והמשל לכך הוא כמו תכנית של בניין ששם עדיין אין הפרדות ואין מסכים אלא רק מעין הפרדות בצורה של קוים. 5. כדי שאור יעבור מעולם אצילות לעולם הבריאה, צריך לעשות זיווג דהכאה ורק באופן זה יוכל להתנוצץ עולם הבריאה מהמחשבה-זיווג דהכאה, שעשה העליון בשביל התחתון. 6. התחתון בנוי מעצמות- אור, וכלים כנגד אור חוזר ואור ישר, המלובש באור חוזר, שיש בזיווג דהכאה.

❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא