לרפואת אתי אורלי בת מרתה

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 23 | אלף נה-נו | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 23 | אלף נה-נו | הדף היומי

1. ישנם ג' תבונות בחיבור בין אוא' לצורך הולדת זו"ן. שהם בינה של אוא' תבונה של ישסות ותבונה שעושה ישסות בשביל ז"א.

2. היום למדנו את מושג הצלם שהוא בחינת האור חוזר שהעליון עושה עבור התחתון , והוא גם הנקרא לבושי מוחין. ונקרא גם נהי.

3. הצלם שנותן העליון תחתון הם בבחינת אחוריים לעליון היות והזיווג שעושה הוא במדרגה תחתונה ממנו שמתאימה לתחתון.

4. צלם הוא גם צורה של הגיון דהיינו תבניות מחשבה שהעליון נותן לתחתון. למשל: לדרכי העבודה צריך להיות ליהודי הגיון של פעולה בגשמיות ותוצאה בפנמיות , ברוחניות. שהם נקראים עוה"ז ועוה"ב. שהעבודה בעולם הזה והפירות בעוה"ב.

5. צלם מורכב מ 3 בחינות : צ - שהוא מתקבל בקטנות כאופ' לם – הם בחינת מקיפים כאשר את ה-ל במצב הגדלות אפשר להשיג, ואילו ה-ם נשאר בבחינת ראש כמקיף.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא