תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קה

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 5- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג' פרק א' עמוד ק"ה י"א תמוז תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

1. מה שלמדנו באות זו זה ד' הבחינות מטעם מטרת הבריאה, דהיינו הגילוי של הרצון לקבל את האור לאחר הצמצום, בשונה מחלק א' שלמדנו את ד' הבחינות מטרם הצמצום. 2. כתר של כל מדרגה הוא הא"ס, הוא המאציל, ומבחינה נפשית הוא בחינת אמונה שיש עליון שמשפיע. 3. הבחינה השניה היא חכמה שהיא התפשטות ראשונה, המבטאת את הנאצל הראשוני, שמבחינה נפשית נקראת השראה. 4. בינה נקראת הרחקה מרצון, שחכמה בסופה מתעבית ואומרת "אני רוצה להשפיע" והבחינה הנפשית שלה היא מודעות עצמית. 5. לאחר שמסתיימת הבינה, דהיינו במלכות שלה, ישנה התעבות נוספת, הנקראת ז"א, שבחינתה היא חלון ונקב צר. חלון מטעם, שקבלת האור הוא מחמת מסך שבא בעליון מחמת התכללות התחתון שבו, ונקראת בחינה זו גם נקב צר מטעם שמקבל את החכמה רק הארה ולא את כל האור. 6. המושג ז"א מתאר קטנות הפנים, שזעיר זה קטן ואנפין זה פנים. מושג זה בא לתאר שהקבלה של אור חכמה היא רק על ההכרח. 7. ז"א בסופו מתעבה ומקבל שם חדש שהיא מלכות, שבה יש הרחקה השונה מהרחקה של בינה היות והיא באונס, דהיינו בגלל הצמצום אינה יכולה להשתמש ברצון לקבל חכמה, למרות שבה יש את גדלות הרצון לקבל וההשתוקקות המלאה. ❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא