לרפואת אתי אורלי בת מרתה

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 20 | אלף מט-נ | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 20 | אלף מט-נ | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 20

1. כאשר ז"א נבנה בכל אבריו על ידי נהי דאריך הוא נבנה בעיקר מב' שלישין תחתונים דנהי.

2. היות ואנו מדברים על עיבור א' שהוא לצורך קטנות ובקטנות הוא נולד רק בחגת נהי , יוצא שאין לו ראש ובכל זאת אנו יודעים שגם לעובר אפילו שהוא בעיבור א' יש ראש. אם כך תהינו מהו הראש שיש לו בעיבור וכן שנולד למצב של קטנות.

3. הראש יש במצב העיבור נקרא גרון שהוא בא ממקום החלל שנוצר משליש עליון דיסוד שהיה צריך לעלות לבחינת חגת ולא עלה והרושם שלו נקרא חלל. ומהרושם הזה נעשה בחינת גרון לעובר דז"א במצב בקטנות.

4. כדי שהראש של ז"א יצטרך לגדול הוא יצטרך לאחר שנולד לתת לו עוד עיבור לצורך גדלות. גם עיבור זה יתחלק לעיבור לגדלות לצורך כלים ועיבור לגדלות לצורך התלבשות אורות בכלים שאת זה נלמד בעז"ה בהמשך .

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא