תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 4- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג' פרק א' עמוד ק"ד ט' תמוז תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני 1. למדנו בשיעור הקודם שהתפקיד של המסך הוא לחבר בין ב' רצונות עיקריים באדם שהם הרצון להיות מאושר והרצון ליחד. 2. האדם צריך לחזק את ב' הרצונות הללו ולא לוותר על אף לא אחד מהם. הוא יכול וצריך לדחות את הרצון לאושר בבחינת "אור חוזר הנדחה", עד שיכין את העמדה השניה, שהיא רצון ליתר דבקות, ואז ישלב אותן יחד. 3. ד' בחינות דאור ישר שמתגלות על ידי התעבות האור, מוסברות לנו בדרך נוספת כאן. 4. הכתר הוא בחינת א"ס והמאציל ומחוייב להיות בכל התפשטות ומדרכי העבודה הוא בחינת אמונה. 5. בחינה א' שהיא החכמה היא התפשטות ראשונה שמחוייב שיהיה בה רצון לקבל, שבזה יצאה מכלל מאציל להיות נאצל. אולם רצון זה עדיין לא נותן הרגש של הנאצל את עצמו. 6. בחינה ב' היא הבינה שבה יש הרחקה, היות ומתרחקת ממטרת הבריאה ומוותרת על קבלת אור החכמה. 7. הרחקה מאפשרת לאדם להיכנס למודעות עצמית, שהיא הבסיס לעבודת ה', ועיקרה היא ויתור על ההרגל של מה שאני יודע או מרגיש.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא