לעילוי נשמת נירה איטה בת מרתה

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 14 | אלף לז-לח | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 14 | אלף לז-לח | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 14

1. בשיעור זה אנו לומדים על מצב הג' בעיבור שנקרא אורות או גדלות בשונה ממצב הב' שהוא לצורך הקטנות והרוח ושונה מבחינה א' שהוא נפש ובחינת נה"י. 2. במצב הגדלות חלק מהחג"ת עולים להיות חב"ד וחלק מנה"י עולים להיות חג"ת אולם יש שוני שאותו אנו מבקשים להבין. 3. מדוע מחג"ת עולים ב"ש להיות חב"ד ואילו מנה"י עולה רק ש"ע ממנו להיות חג"ת? 4. כל ספירה מתחלקת לשלושה שלישים בעקבות צ"ב אולם ספירות החג"ת שונות מספירות הנה"י בהיותן יונקות את החלוקה שבהם מהס"ג ואילו ספירות הנה"י יונקות את החלוקה שלהן מעולם הנקודים. 5. ס"ג מייצג את חג"ת דגל' מצד צ"ב ועולם הנקודים מייצג את למטה מטבור דגל' כי שם הוא יצא וכן שהוא בחינת מ"ה דא"ק שהוא למטה מטבור. 6. המסך בנקודות דס"ג דהיינו ה"ת שעלתה לת"ת עלתה למעלה מש"ת דנה"י כך שב"ש עליונים הם למעלה מהמסך לעומת זאת בנקודים שמלכות עלתה לנ"ע רק ש"ע היה למעלה ממסך. 7. היות ורק מה שהוא למעלה מהמסך יכול להצטרף לעליון שלו לכן בחג"ת שב"ש עליונים שלהם למעלה ממסך יכולים להצטרף להיות חב"ד ובנה"י שהמסך שלהם מעל ב"ש תחתונים לכן רק ש"ע שהוא למעלה ממסך יכול להצטרך מהנה"י להיות חג"ת. 8. כאשר אדם רוצה להתעלות הוא צריך לבדוק איזו תכונה הוא רוצה להעלות בו תכונה שקשורה למידת ההשפעה שהיא חג"ת או תכונה שהיא קשורה למידת הנה"י שהיא רצון לקבל לפי זה יכול לראות כמה מההשפעה הוא יכול לצרף לראש וכמה מהקבלה הוא יכול לצרף להשפעה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא