לרפואת אתי אורלי בת מרתה

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 12 | אלף לג-לד | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 12 |אלף לג-לד| הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 12

1. כאשר אנו רוצים לבנות או להוליד את ז"א אז צריכים לדבר מצד המולידים שלו שהוא אריך אנפין.

2. כל מה שנדבר מצד המלכות מדובר על מלכות שבגופו ולא מלכות הנפרדת.

3. כשבנינו את ז"א בראשונה בגדלות דנקודים זה נעשה על ידי עליית שליש תחתון דנצח ושליש תחתון דהוד לאמא כדי שדרך זה תעשה זיווג עם אבא ויוולד ז"א.

4.הדרך שנעשתה נקודים גרמה לשבירה לכן באצילות נצטרך תיקון לעניין.

5. התיקון הוא שא"א יתן לזכר גם תפארת ויסוד שהם קו אמצעי כדי שהוא יוולד בג' קווים ולא ישבר בשל כך. הקו האמצעי מאפשר זיווג דהיינו חיבור לאידאה ולא רק מפגש עם הרצון והאור.

6. כדי לתת לז"א את התפארת והיסוד צריכים להבין מדוע הם שייכים לבחינת ז"א, ואגב כך מסביר גם על הנצח.

7. נצח הוא עצם ז"א מצד הכלים. תפארת הוא עצם הז"א מצד התלבשות אורות בכלים. יסוד הוא הכלל של ז"א היות וג' בחינות אלו שייכות לז"א אז ניתן לתת אותם לז"א.

8. בחינות אלו שניתנים לז"א מאפשרים את ג' ימי הקליטה, וכך כל רעיון יכול להיקלט בנפש האדם כדי להוליד אותו כהבנה שלמה רק אם אני נוטע בו גם את השורשים מצד הרגשה שצריך להשיג וגם מטעם החיבור לאידיאה הן מצד העליון והן מצד הפרקטיקה לתחתון.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא