לרפואת אתי אורלי בת מרתה

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 10 | אלף כט-ל | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 10 | אלף כט-ל | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 10

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא