להצלחת דעאל בן אתי אורלי

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 5 | אלף יט-כ | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 5 | אלף יט-כ | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 5

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא