להצלחת דעאל בן אתי אורלי

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 4 | אלף יז-יח | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 4 | אלף יז-יח | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 4

1. למדנו בשיעור הקודם שמקבל רק את המילויים של מ"ה, ס"ג וע"ב שהם י"ט, ל"ז, מ"ו. היות ואין לו עדיין שם בהיותו עובר.

2. העובר מתקן בכל ג' חודשים באופן הבא: בג' חודשים ראשונים מקבל נרנח"י דנפש בשניים נרנח"י דרוח ובשלישיים נרנח"י של נשמה, חיה, יחידה.

3. וזה הפירוט של כניסת האורות והכנת העובר בג' חודשים ראשונים: בג' הימים הראשונים – נפש רוח דנפש בבחינת י"ט דמילוי מ"ה.

ב-40 יום – מקבל נשמה דנפש בבחינת ל"ז דמילוי ס"ג.

בהשלמה לג' חודשים – מקבל חיה דנפש בבחינת מ"ו דמילוי ע"ב, ביום הבא מקבל יחידה דנפש. 4. עפ"י אותו סדר בג' חודשים שניים מקבל את הנרנח"י דרוח ובג' חודשים שלישיים את הנרנח"י דנשמה, חיה, יחידה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא