להצלחת דעאל בן אתי אורלי

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 2 | אלף יג-יד | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 2 | אלף יג-יד | הדף היומי

1. למדנו בשיעור הקודם שבכל הרהור ובכל הריון ורחם צריכים להיות ג' מדורים: יסוד הבינה, יסוד החתך ויסוד התבונה שבכל אחד מהמדורים הללו מתקנים אורות ניצוצין וכלים, כך גם צריך לבנות כל הרהור של אדם.

2. היום למדנו על ג' הימים הראשונים של העיבור שהם כנגד הלובן דאבא האודם דאמא והשילוב ביניהם שהוא רה"י.

3. הלובן דאבא – מוריד את ל"ב האבן שגרם לשבירה ומשאיר את המדרגה עם רפ"ח ניצוצין שהם כנגד מחשבה מופשטת. כנגד זווג דזכר ששורשו בזווג דהתלבשות שהיה בעולם א"ק.

4. האודם דאמא בונה את הגבולות של צ"ב ואת הדרך שחייב ללכת בה שהיא בחינת הארת הגבורות.

5. רה"י שבונים ביום השלישי זה ע"י כך שפועלים את הרעיון המופשט רק במסגרת של הגבולות שבנינו ואז בונים את רה"י ובכך נגמר השלב הראשון של ג' הימים הראושנים בבחינת נפש דנפש של העיבור.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא