להרחיב

סיכום השיעור

בשיעור למדנו אודות הצורה שבה מתפשטת כל המציאות – ד' בחינות דאור ישר, וכמו כן, אודות הצורה שבה הרצון לקבל נקבע בנאצל – ע"י התעוררות לקבל מכוח עצמו, שכן רק לאחר שהיתה הסתלקות של האור, ניתן להרגיש את ההשתוקקות אליו, וכך, להרגיש את הרצון בצורה מלאה.

שאלות חזרה

שאלות חזרה עמוד י', הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מהו סרגל המדידה שיש לנו לאחר הצמצום ומדוע הוא הוא סרגל המדידה? 2. מהן ג' המציאויות שלמדנו עד כה – העיגולים, עולם א"ס והקו? מהו ההבדל המהותי ביניהם? 3. מהם המושגים מעלה מטה מצד החכמה (לא מקום גשמי)? 4. מה הנך לומד מבחינה נפשית מכך ששמעלה-מטה נבחן רק בקו ולא בעיגול?

מסך מלא